Pomen za prehransko varnost  

»Odprava lakote je odgovornost vseh nas.«

Ban Ki Moon, južnokorejski diplomat in osmi generalni sekretar OZN v obdobju januar 2007–december 2016

Da bi lahko nahranili naraščajoče svetovno prebivalstvo, potrebujemo vedno več hrane, ki mora biti za zagotavljanje človeškega razvoja in dobrega počutja raznolika, uravnotežena in kakovostna.

Čebele slovijo po svoji vlogi za zagotavljanje visoko kakovostne hrane (med, matični mleček in cvetni prah) kot tudi drugih izdelkov, ki jih uporabljamo v zdravstvu in drugih panogah (čebelji vosek, propolis in čebelji strup). Poleg tega pa čebele počnejo še veliko več!

Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne hrane.

 

Pomen za kmetijstvo 

»Končni cilj kmetijstva ni pridelava prehrane, temveč skrb za človeštvo.«

Masanobu Fukuoka, japonski kmet in filozof

V preteklih petdesetih letih se je količina pridelkov, odvisnih od opraševalcev  (kot so sadje, zelenjava, semena, oreščki in oljnice), kar trikrat povečala. Dejansko je kar tretjina svetovne pridelave hrane odvisna od čebel.

Učinkovito opraševanje prinaša boljšo kakovost pridelkov in večjo odpornost proti škodljivcem. Čebele imajo tako pomembno vlogo pri obsegu kmetijske proizvodnje in prihodku kmetov.

 

Pomen za biotsko raznovrsnost in okolje

»Čebele odražajo dogajanje v okolju«

José Graziano da Silva, generalni direktor Organizacije za prehrano in kmetijstvo od januarja 2012 dalje

Čebele so pokazatelj razmer v okolju, kar pomeni, da njihova prisotnost, odsotnost oziroma številčnost odraža stanje razmer v okolju.

Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča. Poleg tega s  tem varujejo in skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti.© 2017 (Svetovni) Dan Čebel

Avtorji: Spletna agencija Si-TEAM