Ozaveščanje javnosti o pomenu čebel in medenih proizvodov ter zaščita čebel in čebelarskega sektorja prispeva k zmanjševanju revščine, lakote in ohranjanju zdravega okolja in biodiverzitete.

 

Brez čebel ni življenja

Čebele kot opraševalke so pomembne za zagotavljanje hrane, prehranske varnosti, trajnostnega kmetijstva, biotske raznovrstnosti, za blažitev podnebnih sprememb in ohranjanje okolja.

V zadnjem obdobju so čebele vedno bolj ogrožene. Zato je Čebelarska zveza Slovenije podala pobudo, da 20. maj postane SVETOVNI DAN ČEBEL. Pobudo je podprla Vlada Republike Slovenije, ki si prizadeva za razglasitev pobude. Zavedamo se, da le s skupnim prizadevanjem lahko poskrbimo za varstvo čebel ter njihovega življenjskega prostora!

Podporo pobudi je septembra 2015 izrazila tudi največja mednarodna čebelarska organizacija APIMONDIA (izjava za javnost).

V sklopu te pobude Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potuje po svetu s Čebeljim svetom in aktivno izvaja aktivnosti promocije in informiranja o pobudi ter drugih sorodnih projektih.

Po več kot treh letih prizadevanj je bila 17. novembra v okviru Ekonomsko-finančnega odbora (2. odbora) Generalne skupščine OZN v New Yorku soglasno sprejeta resolucija za razglasitev 20. maja za Svetovni dan čebel. 

Podpirajo jo vse države OZN, 115 držav pa je tudi sopodpisnic resolucije oziroma t.i. kosponzoric, med njimi tudi največje, kot so ZDA, Kanada, Kitajska, Rusija, Indija, Brazilija, Argentina, Avstralija ter vse države Evropske unije.© 2017 (Svetovni) Dan Čebel

Avtorji: Spletna agencija Si-TEAM